Danske fysioterepeuter “fagligheden blev stærkere”